Miresevini ne website e Shoqates Kombetare te Agjenteve Doganore Shqiptare!

Vlerat e qarta dhe pritshmeri te larta!

Shoqata Kombetare e Agjenteve Doganore Shqiptare është krijuar për të siguruar krijimin e strategjive, sisteme dhe metoda për arritjen e përsosmërisë dhe ndërtimin e njohurive dhe aftësive përkatëse në fushën e saj! Organizata do të ndërtojë partneritete brendshme dhe të jashtme për të përmbushur qëllimet e saj.